Smiling Mountain


Äkta Ledarskap

Organisations-utveckling


Coaching

Introduktion
Idén bakom coaching
Ledstjärna
Min Bakgrund
Varför anlitar du en coach?
Vad gör jag som coach?
Vem kan anlita mig?
Exempel på kunder
Avtal, priser och villkor
Prova på

Privatpersoner

Kontakt info

Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev "Äkta ledarskap"

Nyhetsbrev Självutveckling


[Bild: Frans Kocken]

Frans Kocken är leg psykolog, organisationskonsult och ledarutvecklare. Han har lång erfarenhet inom coaching, personlig utveckling, team & ledarskap, med individer och grupper, med småföretagare och inom stora företag som Philips i Nederländerna.


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör jag som coach?

Innehållet av "personlig coaching" varierar med vad personen som anlitar mig har för behov eller fråga.

Oftast börjar det med en kartläggning: Vad är din avsikt, vad vill du uppnå? Vilka problem eller utmaningar vill du ta itu med? Vilka kunskaper och kvaliteter vill/behöver du utveckla? Tillsammans sätter vi upp mål och en stegvis plan för hur de kan uppnås. Sedan har vi ett antal möten där du får stöd i att uppnå dina mål. Därefter utvärderar vi och bestämmer om och hur du vill gå vidare. 

Jag lyssnar, sammanfattar och hjälper dig att reflektera. Jag ställer frågor som utmanar och fungerar som bållplank. Vi kan göra vissa rollspel, eller praktiska övningar. Du kan ta på dig uppgifter mellan samtalen. Jag kan använda en av de olika redskap jag utvecklats/tränats i för att utforska något ämne mer på djupet eller från en annan synvinkel. Jag kan ge dig "feedback" om du ber om det.

Var och hur ofta träffas vi?

Det kan handla om ett kort målinriktat samarbete, om fokuserade punktinsatser vid behov eller om en mer långvarig kontakt. Vi har möten hos er, på neutral plats, på en av mina besöksadresser (Malmö, Österlen) eller över telefon. En hel del coaching har visat sig kunna fungera utmärkt över telefon. Frekvensen kan vara veckovis under en timme eller den kan anpassas till det som passar bäst till din situation och fråga. Det kan vara mycket mer ekonomiskt och frekvensen kan anpassas lättare efter det verkliga behovet.