Smiling Mountain


Äkta Ledarskap

Organisations-utveckling


Coaching

Introduktion
Idén bakom coaching
Ledstjärna
Min Bakgrund
Varför anlitar du en coach?
Vad gör jag som coach?
Vem kan anlita mig?
Exempel på kunder
Avtal, priser och villkor
Prova på

Privatpersoner

Kontakt info

Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev "Äkta ledarskap"

Nyhetsbrev Självutveckling


[Bild: Frans Kocken]

Frans Kocken är leg psykolog, organisationskonsult och ledarutvecklare. Han har lång erfarenhet inom coaching, personlig utveckling, team & ledarskap, med individer och grupper, med småföretagare och inom stora företag som Philips i Nederländerna.


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vem kan anlita mig? 


I stort sätt alla yrkespersoner. Min målgrupp är ledare, chefer och nyckelpersoner inom organisationer som vill bli mer framgångsrika och mer förankrade i sig själva och på så sätt bidra till helheten med större engagemang och inre balans. Men det finns inget hinder för andra yrkespersoner som vill "komma vidare" med sig själv, sitt yrke, sitt team eller sitt liv att tillgodogöra sig högkvalitativ coaching. (Se exempel på kunder.) Viktigt är att den coachade själv väljer coachen. 

Är du intresserad? Ta gärna kontakt!


Frans Kocken
Telefon Sverige: 0414-60565

e-post image